This_certifi...

 
09:30 – 09:00 התכנסות וארוחת בוקר
 
09:45 – 09:30 דברי פתיחה – עודד רוז, מנכ"ל לשכת מסחר ישראל ארה"ב
 
10:30 – 09:45 מה צריכה לדעת חברה אמריקאית לגבי דיני הפרטיות בישראל? מדריך מעשי 
עוה"ד יוכבד נובוגרודר-שושן ואלי גרינבאום, שותפים במשרד עו"ד יגאל ארנון ושות'
 
11:15 – 10:30 סקירת מגמות ושינויים בעולם, בדיני הגנת הפרטיות  
עו"ד אלון בכר, לשעבר ראש הרשות להגנת הפרטיות
 
12:00 – 11:15 דיון פתוח על רגולציה והמשמעות שלה לחברות רב לאומיות בעולם העסקים